Välkommen till Huddinge AIS nya hemsida!

Efter ett intensivt arbete börjar den nya hemsidan att ta form.
Här nedan presenterar vi lite nyheter och idéer om vad som kommer att finnas.

huddingeais.se

Vi byter domännamn och mailadresser till förnamn@huddingeais.se
Tävlingsanmälan och Funktionärsanmälan kommer tills vidare att ligga kvar på vår äldsta sida.


Webbshop

Den kanske största nyheten är att vi startar upp en WEBBSHOP där vi kommer att sälja kläder, startbevis, presentkort m.m.
Ni som är intresserade av att lägga upp produkter av intresse är välkomna att kontakta kansliet!


Nyhetsarkiv

Samtliga nyheter under 2000-talet är upplagda och iordninggjorda i kronologisk ordning vilket gör det mycket enkelt att hitta gammal intressant information. Framöver kommer vi att lägga upp nyheter som skall sparas månadsvis.


Bildgalleri

Ett nytt modernt BILDGALLERI kommer att byggas upp med snygga visningslägen och det kommer att jobbas med att få in stora bildmängder från våra arrangemang. Vi kommer även att lägga upp ett galleri varje år där alla inskickade bilder till webbredaktionen kommer att läggas upp!

 

Klubbhörna

Här hittar ni allt som berör klubben med statistik, medaljhistoria, grengrupper, kontaktuppgifter till coacher/ledare/aktiva (lösenordsskyddade) m.m. m.m.

 

Nyfiken på

Här kommer vi att presentera intressanta profiler både med HAIS-anknytning och andra. Förslag emottages tacksamt!

 
Grengrupper

Här får alla grengrupper sin egen sida där intressant information och nyheter kring grenarna kan läggas upp. Här kommer också våra satsande juniorer/seniorer att presenteras med en egen sida. Är ni intresserad att bidra med materiel till dessa avdelningar så söker vi med ljus och lykta intresserade för detta!

Välkommen än en gång till den nya hemsidesportalen!

Det finns mycket att hitta om ni tar en rundtur!