Funktionärsupprop
utomhus 2017

Nu är det slut på inomhussäsongen och vi tackar alla som ställt upp under alla våra tävlingar, som ju är så oerhört viktiga för vår ekonomi.
 
Nu ser vi fram mot ett digert utomhusprogram. Om inget annat anges så är det Källbrinks IP som gäller. För varje funktionärsinsats så får man poäng och efter säsongens slut så inbjuds de flitigaste till vår populära Ålandsresa i höst efter avslutad säsong.
 
Våra olika träningsgrupper måste ju uppfylla sedvanliga funktionärsinsatser med minst 2 insatser per aktiv utomhus (förutom 2 pass inomhus) om man inte är huvudtränare eller lagledare. Därutöver tillkommer ev Klubbmästerskap i höst.
 
Äldre aktiva måste ju även uppfylla sina åtagande. Vi önskar även folk som kan hjälpa till att plocka fram innan tävlingen och plocka undan efter tävlingens slut. Några tävlingar berör ju inte våra ungdomar direkt typ Viking Line Spelen. Vi måste av ekonomiska skäl ordna sådana tävlingar. Ange gärna önskad syssla.
Vi kommer att fördela åtminstone grenarna på Huddingespelen mellan de olika grupperna lika inomhus.

Under dagen bjuds på någon form av förtäring. Om ni önskar vegetarisk kost så ange detta i Er funktionärsanmälan.

 

Huddinge AIS Friidrott

Arrangörskommittén Per Öhrland 070-675 87 99 per.ohrland@hotmail.com
 

.