Hallbestämmelser

Gymdelen – Samarbete och kommunikation!
• Alla med instruktör över 14 år
• Max 8 st per grupp
• Elitaktiva går alltid före

Övrigt
• Storängshallen stänger kl. 20:00 på fredagar och då ska alla vara
ute ur hallen
• Träning på dagtid(vardagar) sker endast i samråd med Fotios Makrostergios.
• De som går på Sport Campus och NIU Huddinge har tillgång till Storängshallen alla öppettider utom vid arrangemang.
• Alla tränare uppmanas att vara "kontrollanter" för att ha bra koll på de som vistas i hallen och använder vår utrustning (endast bokade föreningar har tillgång till hallen).
• Inga motionärer får träna i hallen.
• Eventuella sparringparters ska vara godkända av sportchef.

Regler på vardagar med full aktivitet i hallen
• Löpning Sker på rundbanan, bana1+2 långsam löpning & 3+4 Snabb löpning
• Vid stora grupper som ska löpa ”långsamt”, spring på led och inte i bredd!
• Löpning sker alltid i rätt löpriktning d.v.s. medsols!

Sporthallar & gymnastiksalar kommunens regler
Upplåtelseperioden är vecka 1334-1424 (2013-08-19-2014-06-15)
Undantag är om ej annat anges:
Friidrott vecka 40-15
Upplåtelseschemat kan undantagsvis bli ändrat genom arrangemang som ej kunnat förutses
vid schemaläggningen. I dessa fall meddelas detta till föreningarna i god tid. Tid som ej nyttjas av skolan ska återlämnas och disponeras av Fritidsbokningen. Extra tilldelad tid utöver fördelningsmodellen, kan med kort varsel dras in av Fritidsbokningen.
Matchtid som respektive förbund ej använder disponeras av Fritidsbokningen. Dessa tider kan bokas av föreningarna men är matchtid och kan vid matchändring avbokas med kort varsel.
Underhålls- och reparationsarbete kan förekomma under verksamhetens gång.

Avbokning:
Föreningar ska avboka lokal som ej kommer att nyttjas senast 5 (fem)
dagar före nyttjandedagen för att undvika debitering av full hyrestaxa. Byte
eller överlåtelse av träningstid får endast göras i samråd med
Fritidsbokningen.
Avbokning sker på:
Telefon:08-535 317 34 mån-ons 0 9 .00-11.30 torsd.13.00–17.00
Fred .09.00-11.30 Fax: 08-535 317 17
E-post: fritid@huddinge.se

Generella regler för inomhuslokaler:
Respektera att tillträde till lokalen ej får ske före bokad tid och att verksamhet måste vara avslutad och lokalen återställd inom den förhyrda tiden, d.v.s. bänkar, sarg och redskap ska efter användandet ställas tillbaka på sin plats. Fönster och dörrar ska vara låsta, belysningen släckt och vattenkranar avstängda.
Respektive ledare ska lämna lokalen sist.
Omklädningsrum får tas i bruk tidigast 15 minuter före förhyrd tid och ska vara utrymt senast 20 minuter efter förhyrd tid. Omklädningsrummet ska vara återställt i ursprungligt skick.

Larm
Vid av- och pålarmning ska speciell larminstruktion följas (se bokningsbekräftelse). Hyresgäst kan bli ersättningsskyldig för falsklarm eller åstadkommen skada. Akut skada på anläggning eller liknande ska
genast anmälas i första hand till Huge/felanmälan tel./08-535 320 JO
Övriga eventuella skador/frågor hänvisas till fritidsbokningen under telefontid.
Mån-ons kl.09.00-11.30 tors. kl.13.00–17.00 samt fred kl.Q9.00-11.30.
08-535 317 34 eller mejl till fritid@huddinge.se.

Tillhörigheter:
Kommunen ansvarar ej för tillhörigheter som lämnas eller förvaras i hyrd lokal.
Ansvarig ledare ska se till att ytterdörren är låst under hyrd tid.
Kolvnyckel får ej användas och ytterdörrar får ej ställas upp.
Ej bortplockad utrustning debiteras.

/Kultur- och fritidsförvaltningen
Huddinge Kommun