Tävlingspolicy

Tävlingsanmälan
Tävlandet sker alltid i samråd med tränarna och förutsätter målsmans godkännande. Varje huvudtränare ansvarar för att aktiva i gruppen blir anmälda till tävlingarna innan anmälningstiden går ut. Kansliet anmäler bara i undantagsfall, t.ex. vid tävlingar med förskottsbetalning och vid samtliga SM-tävlingar (där uttagning krävs).

Klubbchef eller annan utsedd ansvarig kan besluta riktlinjer för vilka tävlingar som ska prioriteras och eventuellt helt undvikas.

Maximalt antal arenatävlingar per år
Följande begränsningar gäller - utöver våra egna arrangemang:

Åldersgrupp Inomhus  Utomhus
7-9 år - Ingen tävlinginriktad verksamhet
Enbart deltagande på HAIS egna tävlingar. Externa tävlingar kan vara aktuella men ska då sked i samråd med kansliet och över gruppgränserna.

 
- -
10-11 år - Inledande tävlingverksamhet  1 3
12-13 år - Vi börjar träna för att tävla 2 4
14-15 år - Träna för att tävla 4 6
16 år och äldre - Tävlingsinriktad verksamhet
HAIS står för alla grenstarter som är sanktionerade
av huvudtränare. OBS! Utöver våra egna arrangemang som är gratis så står inte HAIS för några anmälningsavgifter för veteraner.


Maximalt antal grenstarter (anmälningar)

Heldagstävling 3 st
2-dagarstävling (två på varandra följande heldagstävlingar) 5 st
3-dagarstävling 6 st
Kvällstävling 2 st


Efteranmälningsavgifter
Föreningen står inte för efteranmälningsavgifter, om inte klubbchef eller annan ansvarig person på kansliet har gett sitt godkännande innan anmälan. Efteranmälningsavgifter faktureras av HAIS i kansli i efterskott till aktiva eller deras målsmän.

Långlopp, terräng och landsväg
Aktiva kan anmäla sig själva till långlopp som är sanktionerade av Svenska Friidrottsförbundet. Dock står den aktive alltid för kostnaden själv om inte kansliet har gett godkännande i förväg. 

Avvikelser från regelverket
Efter varje avslutad säsong gör HAIS en avstämning av deltagande vid tävlingar och antal grenstarter. De som gjort fler tävlingar och grenstarter än det som regelverket anger ovan kommer faktureras överstigande belopp samt en administrationskostnad.
 

Klädpolicy

Allmänt
Huddinge AIS Friidrotts (HAIS) logotyp, typsnitt och våra färger är viktiga bärare av vårt varumärke och därför av stort värde att upprätthålla så långt det är möjligt.
Detta gäller såväl vid tävling som vid träning.
Här följer HAIS policy för användning av kläder i samband med tävling och träning.


Tävling
För ungdomar upp till 12 år gäller minst HAIS gula t-shirt vid tävling.

• Från det år man fyller 12 år (eller om man är yngre och tävlar i distriktsfinal för 12 år) gäller att man alltid tävlar i HAIS kompletta tävlingsdräkt (kortbyxor och top/linne). Undantag gäller endast om aktiv nyss börjat i föreningen och är med i sina första tävlingar. Då gäller minst HAIS gula t-shirt.

• För tävlingar i samband med kall väderlek eller motsvarande är det tillåtet att förstärka tävlingsdräkten med långa tights och tröja med kort eller lång ärm. De ska då alltid vara svarta, mörkblå, röda eller gula (HAIS färger). Tävlingslinne, alternativt T-shirt, se ovan, ska dock alltid bäras.

• I samband med prisutdelning skall, om den aktive innehar, HAIS overall (överdel och helst även underdel) alltid bäras.
I övriga fall skall HAIS tävlingskläder enligt ovan bäras.

• Det är inte tillåtet att trycka egna saker på tävlingsdräkten eller overallen.


Träning och uppvärmning för tävling
Den aktive väljer själv träningskläder.
Finns det ett HAIS-avtal med någon klädfirma uppmuntras den aktive att använda det märket, men det är inget tvång.
Träningsgrupp har möjlighet att efter samråd med HAIS styrelse själva ordna med enhetliga träningskläder. HAIS huvudleverantör av kläder bör användas om möjligt.
HAIS färger skall alltid användas.

För egna tryck på träningskläderna gäller att tryck som associerar till HAIS endast får tryckas på kläder från sanktionerad klädleverantör med HAIS färger.
Exempel är träningsgruppens namn eller liknande.
Andra tryck bör undvikas.
Det är tillåtet att trycka den aktives namn på träningskläderna.
Alla tryck, text och form, ska godkännas av HAIS styrelse.

Elitaktiva med egna sponsoravtal undantas från allt ovan efter samråd i Styrelsen. För redan anskaffade kläder som idag bryter mot policyn ovan gäller att respektive träningsgrupp själva bedömer hur de använder kläderna framöver.