Som aktiv i HAIS ingår nedan beskrivna förmåner i aktivitetsavgiften.
 

Tränare/ledare på varje pass
Friidrott är en 26 grens verksamhet där en tränare till skillnad från lagsporter inte räcker.
Det är en instruktörsintensiv idrott med en hög kravbild.

Betalda tävlingsstarter (10 år-veteran)
Enligt gällande regelverk, som du hittar här

Kostnadsersättning (olika storlek beroende på tävlingsnivå, fastställes av VU.) 
Att vid kvalificering till någon av HAIS definierade elit grupper utgår ekonomiska bidrag fastställda av styrelse/VU.

Bidrag till Resor/boende/logi, mästerskap, (olika storlek beroende på tävlingsnivå, fastställes av styrelse.)
Att vid kvalificering till någon av HAIS definierade elit grupper utgår ekonomiska bidrag fastställda av styrelse.

Tillgång till HAIS gym, året runt
Vid behov utifrån träningsplanering uppgjord med tränare, i äldre åldersgrupper, finns tillgång till gym
i Storängshallen alt HAIS klubbhus som ingår fritt utnyttjande i årsavgiften.


Tillgång till Källbrinks IP för utomhusträning
Utnyttjande access till utomhusanläggning under sommarhalvåret ingår

Storängshallen för inomhusträning vinterhalvåret
Utnyttjande access till inomhusanläggning under vinterhalvåret ingår

Försäkrad under träning och tävlingar
HAIS betalar försäkring som gäller under schemalagda HAIS träningar samt under tävlingar sanktionerade av tävlingsplaneringen.

Året runt bemannat kansli med medlemsservice
Medlemmar har tillgång till klubbchef och kanslipersonal i vårt klubbhus som administrerar, medlemservice, träningsfrågor, profilkläder mm

Huvudtränare, ålder 6 - 14
Alla Huddinge AIS utsedda huvudtränare, dvs. 1 per grupp,
6 – 14 år får som förmån eget barn i samma träningsgrupp utan att behöva betala aktivitetskostnad.


Familjerabatt
Familjer med flera betalande aktiva medlemmar får kostnadsreducering på 50 % från tredje medlemmen (lägsta avgiften reducerad).
Familj enligt ”Huvudtränare” räknas rabatt från aktiv medlem nummer fyra.


Medlemsavgift

Enskild medlem 400:-/år
> 65 år 300:-/år
Familjemedlemskap 700:-/år


Aktivitetsavgifter
Nya aktivitetsavgiften ska erläggas senast 1 oktober, och avgiften avser alltså perioden oktober 2017 till september 2018 (gäller ej de som betalar terminsavgift, se not 1). Aktiva som inte erlagt sin avgift i tid kommer att stängas från träning och tävling tills avgiften är betald.
 

Ålder Födda Årsavgift
6 - 9 år (not 1) 2008 och senare 1 600:-
10 -14 år 2007-2003 2 300:-
15-22 år 2002-1995 2 600:-
23 -64 år 1994-1953 2 850:-
65 år och äldre 1952 och tidigare 2055:-

Not 1: Dessa grupper betalar terminsavgift 2 ggr/år (800 kr/termin). Fakturering sker i slutet på augusti respektive mitten på december.

Observera att du som har friskvårdspengar på ditt jobb har möjlighet att nyttja detta till Huddinge AIS aktivitetsavgift.
Kontakta kansliet för mer information.