Team Tokyo förstärker

Huddinge AIS yttersta elit har fått en ny samarbetsparter genom
Access Rehab som erbjuder ett nära samarbetet vilket kommer ge gruppen förbättrade möjligheter till snabb och god behandling som ska minimera riskerna för allvarligare skador. En av teamets mest meriterade, Kajsa Berg har sedan
en lägre tid haft ett nära samarbete med Access och är mycket nöjd med deras handlingskraft och kunskap vilket bidragit till hennes framgångar på 100 km de senaste åren.