Tom med i mästerskapsgruppen

Tom Kling-Baptiste är nu uttagen i Svenska friidrottsförbundets  mästerskapsgrupp efter inomhussäsongens framgångar på 60 m.
Det innebär att han kommer att få extra stöd i sin satsning framöver och det första stora mästerskapet i planeringen är EM i Zürich i augusti.
Vi gratulerar till detta och hoppas på en fortsatt utveckling ner mot de riktigt snabba tiderna!